Bebek Kokusu.Com; Bebek, Çocuk, Anne, Baba, Sağlık, Hamilelik, Psikoloji, Beslenme, Sağlıklı Yaşam, Çocuk Oyunları ve Daha Bir Çok şey
Anasayfam Yap
Çocuk ve Aile Gelişimi - Biz Gelişirken
 

Paylaş Yorumla

Anlayışımızı Geliştirebiliriz

Anne-babanın çocuklarının karakter tiplerini tanımlamaları, onların yönlendirmelerini yaparken zayıflıklarını kuvvetleriyle dengelendirmeyi de kolaylaştırdığından cazip

Henüz karakterleri hakkında henüz hiç bir şey bilmediğimiz bebeklerimizi anlayabilmek, onlara en sağlıklı yaklaşımda bulunabilmek, zayıflıklarını kuvvetlendirmek, kuvvetlerini yönlendirmelerine yardim etmek için gösterdiğimiz isteğimizi başkalarına da uzatabilir miyiz?

Eğer bunu becerebilirsek bu dünya nasıl bir anlayışa ulaşır…

Bir anne - kız olan Isabel Myers ve Katharine Briggs, temelinde Carl Jung’ ın yaptığı ve insanların karar verme şekillerini araştırdığı çalışmanın olduğu; “İnsan Tipleri Ölçeği” adıyla bir sistem geliştirdiler. Bu sistemin adına Myers Briggs yada kısaca “MBTI” dediler. Bu ölçek insanların öncelikle kendilerini sonrada başkalarını daha iyi tanımalarını amaçlamaktaydı.

MBTI metodunun sağlamlığı bir çok uzmanın yaptığı testlerle sınanmış. Günümüzde 30 ayrı lisana çevrilmiş yapıtlar halinde. Sadece Amerika’da yılda ortalama 2 milyon insanin aldığı uygulamalı bir kurs olarak da gün geçtikçe yayılmakta.

MBTI’in “takım ruhu”nu arttırdığı ispat edildikçe işverenler tarafından ilgi görürken, artık bu çemberin de dışına çıkıyor. Özellikle aile içi ilişkilerde anlayışı artırmaya yardımcı olarak kullanılıyor. Anne-babanın çocuklarının karakter tiplerini tanımlamaları, onların yönlendirmelerini yaparken zayıflıklarını kuvvetleriyle dengelendirmeyi de kolaylaştırdığından cazip bir öğreni haline sokuyor.

Isabel Myers bu metodu geliştirme nedenlerini açıklarken, çocukları velilerinin olmalarını istedikleri şekilde zorlanarak değil, kendi doğalarının verilerini en iyi şekilde değerlendirerek yetiştirmenin doğru olacağına inancının büyük rol oynadığını açıklıyor.

Anlayışımızı çocuklarımıza da uzatabilmemiz için önce kendimizden başlamalıyız. Başlamadan önce de MBTI metodunun sayfalarımızda verebileceğimizden çok daha geniş ve ayrıntılı olduğunu, bizim sadece tanıtma amaçlı yazdığımızı hatırlatmak istiyoruz. Yazdıklarımız arasından seçeneklerinizi yaparken doğruluğuna inandıklarınız yada yapmaya çalıştıklarınızı değil doğanıza rahat gelenleriyle yol alırsanız karakter tipi sonuçlarında en yakın değerlere ulaşırsınız. Seçeneklerin doğrusu - yanlışı, iyisi - kötüsü yok. Bizim ve başkalarının, hepimize özel ve yapılarımıza rahatlıkla uyanı var.

Aşağıdakilerden Hangisi sizi tanımlıyor?

1)      E / I Tercihi: Kişinin doğal tercihlerini geniş bir alanda gösterir.

 “E” (Extravert) “Dışa Dönüklük”: Kişi kendi dışındaki olaylara, insanlara karsı daha dikkatlidir. Bu insanlar başka insanlardan, çevreden ve cisimlerden enerji alırlar.                   

 “I” (Intravert) “İçe Dönüklük”: Kişi kaynak ve ipucunu kendinde arar. Bu insanlar enerjilerini toplamak için yalnız olmaya gereksinim duyarlar.

 

2)     S / N Tercihi: Öğrenme şekillerinin farklılığını gösterir.

“S” ( Sensing) “Algılamalı”: Kelime anlamında algılar, kesin bilgiyle ve adım adım ilerler.

“N” ( Intuiting) “Sezgisel”: Olasılıklara doğru, hayal gücünün körüklenmesi ile ilerler.

3)     T / F Tercihi: Değerler ve söz verme ideallerini gösterir.

 “T” (Thinking) “Düşüncesel”: Mantık analiziyle eylem.

 “F” (Feeling) “Duygusal”: Kişisel ilişkiler göz önüne alınarak ve uyumluluk yeteneğiyle eylem.

 4)     J / P Tercihi: Çalışma alışkanlıklarını içerir.

“J” (Judging) “Yargılayıcı”: Sonuca doğru planlı çalışma alışkanlığı.

“P” (Perceiving) “Sezinleyici” : Yeni bilgilerin cazibesine kapılır şekilde çalışma alışkanlığı.

Hangisi Sizsiniz “E” mi “I”mi?

 “E” (Extravert) “Dışa Dönüklük”: Kişinin ilgisi dış çevreye (insanlar, cisimler, eylem) dönüktür; başkalarıyla olmak enerji verir. İletişimi sever ve kolaylıkla iletişim kurar. Çevresinde bir çok insan vardır. Sosyaldir. Geniş düşünür. Çok canlı ve konuşkandır. Tanıması kolaydır.

 “I” (Intravert) “Içe Dönük”: Kişinin ilgisi  kendi fikirlerine, duygularına, kendisine odaklanmıştır. Kişi yalnızken ve sessiz düşünürken enerji toplar. Olaylara  ve insanlara derinlemesine bakarlar. Konsantre olmayı severler. Az ama yakın ilişkiler kurarlar. Kendi sahalarını (gizemlerini) çiğnettirmemeye özen gösterirler. Olayları hazmedici şekilde düşünmeyi severler. İç dünyalarının tepkilerine duyarlıdırlar. Tanıması zor kişilerdir.

Hangisi Sizsiniz “S” mi “N”mi?

 “S” ( Sensing) “Algılamalı mı”: Veriler, ayrıntılar, gerçeklik, somut düşünce, deneyimler, özellikler, pratiklik, ormandan önce ağaç, kesinlik, sıralılık, ayağın yere basması önemlidir.

 “N” ( Intuiting) “Sezgisel”: Anlam ararlar, ağaç değil orman görülür, olasılıklar, önseziler,  modeller, yaratıcılık, sözün gelişi, rasgele, ilham, gelecek, hayaller, soyut düşünce, başı bulutlarda…

Hangisi Sizsiniz “T” mi “F”mi?

“T” (Thinking) “Düşüncesel”: Objektif, prensipler, kurallar, adalet, sınıflandırma, eleştiri, analiz, tutarlılık, mantık, “Niçin?” sorusunun cevabı  aranır şekilde…

“F” (Feeling) “DUYGUSAL”: Kişisel bakış açısına göre davranan, kişisel değerlere sahip, şartlara göre davranış, merhamet, takdir etme, anlayış göstermek, ikna edilir, olayların insanlar üzerinde etkisine yoğunlaşmış, “Kim?” sorusuna eğilimli.

Hangisi Sizsiniz “J” mi “P”mi?

“J” (Judging) “Yargılayıcı”: Sonuçlandırıcı şekilde ilerleyen, kararlı, planlı, zamanlamalı, yerleşmiş, belirgin, tamamlanmış, tam zamanında, amaçlı, olaylar kontrol altında …

“P” (Perceiving) “SEZINLEYICI”: Seçenekler, acık fikirli, ilerledikçe değişimlere uğrayabilecek şekilde, düşünmeden doğal davranan, elastiki düşünceli, rahat, uyum sağlayabilmesi kolay, askıntıda, anına ve havasına göre davranan.

Isabel Myerss Briggs'in Karakter Tipleri :

ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ

ISTP, ISFP, INFP, INTP

ESTP, ESFP, ENFP, ENTP,

ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ

 Algılamalı İçe Dönükler

ISTJ "Dürüst Emekçiler", toplumun % 6'sini oluştururlar.  Ciddi, sessiz ve duyarlı insanlardır. Gelenek, düzen ve rutinden hoşlanırlar. Büyük değişikliklere ayak diretirler. Bürokrasiyi, kayıt tutmayı, programlı olmayı, plan yapmayı ve kalitesine inandıklarında is ağır da olsa severler. Toplumda denge sağlarlar. Eleştiri ve dikkat dağıtmalara rağmen eldeki isi bitirmeye sadık kalırlar. Ayrıntılara özen gösterirler ve mantıklı davranışı severler.

ISFJ “Calışanlar”, toplumun % 6’sini oluştururlar. Sessiz, sadık, gizemli, hassas ve adil kişilerdir. Birlikte oldukları guruba denge ve tutarlılık (istikrar) getirirler. Ayrıntılara özen gösterirler. Sadakat ve verdikleri sözlere güvenirlilik konusunda üstlerine yoktur. Sabırlıdırlar. İnsanlara karşı ince düşünceli, dengeli ve düzenlidirler, planlı programlı yaşamayı severler. “Hayır” demekte güçlük çekerler.

ISTP “Durdurulamaz İşlemciler” toplumun % 6'sini oluştururlar. Gerçeklere dayalı çalışan, duyarlı insanlardır. Halkaya bağlanmadan önce incelemeyi severler. Uzun sureler yalnız kalmayı severler. Yaratıcı, meraklı, pratik, ve karışık durumları analiz etmekte ustadırlar.

Rekabetçi ve akılcılardır. Kolay yol buluşta görüşleri acıktır. Olayların içinde uzun sure kalmadan çıkmayı başarışları, tarafsız kalabilmeleri yüzünden eleştiriye uğrayabilirler.

ISFP “Sempatizanlar” toplumun % 6’sini oluştururlar. Oldukça cana yakın, hassastırlar. Gözlemcilikleri kuvvetli, akılcı insanlardır. “Hür ruhlu” olmaya değer verdiklerinden bağımsızlık, hürriyet savunucusudurlar. Sanat ve müzik çekici gelir. “Son teslim tarihleri”ni sevmezler. Yüzleşmekten çekinirler. Başı çekmekten çok grup içinde olmaktan huzur duyarlar.

Sezgisel İçe Dönükler

INFJ "Empaticiler" toplumun %1'ini oluştururlar. Sezgiseldirler, barış aşıklarıdırlar, sessiz ve dürüst çalışmayı severler. Tutarlı bir şekilde prensiplerine bağlıdırlar. Bu yüzden de bazen esneklik gösteremezler. Ruh inceleyici ve hassas insanlardır. Akıllarına koyduklarını yapmak için inatla, azimle ve dikkatlerini çekecek şeylerin cazibesine kapılmadan kararlı bir şekilde çalışırlar.

 INTJ “Strateji Uzmanları” toplumun % 1’ini oluştururlar. Yaratıcı, mantıklı, kendine güvenli insanlardır. Şartları veya durumu değiştirmek için can atarlar. Yeni fikirleri oluşturmakta becerilidirler. Uzak ve soğuk görünebilirler. Bilim, teori ve varsayımları çekici bulurlar.

 INFP “İdealistler” toplumun % 1'ini oluştururlar. Derin, duygulu, başlangıçta tanıması oldukça zor insanlardır. Yaratıcı, sempatik, ruh kuvveti olan, sürekli mükemmellik arayışında, kendini çok geniş bir alana yetişmek için zorlayan ve çok az mal merakında olan insanlardır.

INTP “Düşünce Uzmanları” toplumun % 1’ini oluştururlar. Uzak duran, gizemli, analitik ve derin düşünceli insanlardır. Problemleri anlamaya uğraşıp çözüm getirmeyi severler. Yalnızlığı kalabalıkta olmaya tercih ederler. Havadan-sudan konuşmalara sabırları yoktur. Uzak ve ukala diye yanlış anlaşılabilirler. Bilime sürekli açlık gösterirler.

Algılamalı Dışa Dönükler

ESTP “Kurtarıcılar” toplumun % 13’unu oluştururlar. Çabuk çözüm bulmada üstlerine yoktur. Gelenek ve teorilerin ön yargısına bağımlı değillerdir. Arabuluculukça yeteneklidirler. Somut fikirler değil ayrıntılar üzerinde yoğunlaşabilecek bir bakışa sahiptirler. Takım halinde çalışmayı severler. Uzun açıklamalardan hoşlanmazlar. Değişimlere çok kolay ayak uydururlar.

ESFP “Yapıcılar" toplumun %13'unu oluştururlar. Sıcacık, cana yakın, olumlu bakabilen, arkadaş canlısı, başkalarının gereksinimlerine duyarlı, insanlarla birlikte ahenkli çalışabilen, geniş bir arkadaş çevresi olan, çalıştığı işin hem tatmin edici hem de eğlendirici olmasına inanan, hafızaları kuvvetli insanlardır.

ESTJ "Organizatörler" toplumun %13’unu oluştururlar.  Cana yakın, hakkını savunan, pratik, kendine güvenli ve kararlı/azimli insanlardır. Mevcut düzeni yeni düzenler yaratmaya tercih eden, kendi yeteneklerini geliştiren, başkalarının da yetenek ve verimliliklerini arttırmalarını bekleyen, tarafsız kalmayı becerebilen, ve mevcut sorunla hakkıyla uğraşmayı seven, iletişimde açık ve direkt olan insanlardır.

ESFJ "Ev Sahibi" toplumun % 13'ünü oluştururlar. Sıcak, sosyal, pratik ve düzenli, başkalarına hizmet etmeyi seven ama karşılığında takdir almayı da bekleyen insanlardır.

İs yerlerinde, derneklerde iş bilirlikleriyle çok faydalı hizmetler verirler. Ayrıntılara özen gösterirler.

Sezgisel Dışa Dönükler

ENFP “Katalizörler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Açık fikirli, yardımsever ve konuşkan insanlardır. Hayal güçleri ve yaratıcılık yetenekleri dolayısıyla geniş bir ilgi alanları vardır. Başladıklarını bitirmek ve “son teslim tarihi”ne yetişebilmek için yardıma ihtiyaçları olabilir. Aşırı hassas oldukları sanılabilir. Yasamın dramatik yanlarını yoğun yasarlar.

ENTP “İnsan Güçlendiriciler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Cana yakın, neşeli, girişken insanlardır. Bulundukları gruplara renk katarlar. Problem çözmede yeteneklidirler. Çevrelerine esin verirler. Uzun dönemli projeler, zaman ayarlama ve iş tamamlamada zorluk çekerler. Rutin işlemlere daha çok dikkat vermeleri gerekir.

ENFJ “Cesaret Vericiler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Sıcak, sezgili, duygulu, ve enerji dolu insanlardır. Takım ruhu ve iletişimin iyi olmasına özen gösterirler. Sorumlu ve başkalarının gereksinimlerine duyarlıdırlar. İkna edici ve diplomatik davranırlar. Anlaşmazlıklar olduğunda çok rahatsız hissederler.

ENTJ “Amirler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Kararlı, tutarlı liderlerdir. Hedefleri ayrıntısız çizerler. Yetersizlikleri, duygusal patlamaları, şaşkınlığı sevmeyen, kendine güvenli kişilerdir. İyi iletişimcilerdir ve ilgi odağı olmayı severler.

Derleyen : Handan Baykan

 

Paylaş
Paylaş Yorumla Yazdır
Tüm Yorumlar
Yorumlar : 1 yorum
Konuk - 2007/01/11
Tam anlamıyla beni anlattı ve harika;iki karakter arasında tereddüt ettim ikisi aynı ben harika teşekkür ederim.Ama kızımın mesala karakterini nasıl seçebilirim daha onlar küçük ve her en değişebiliyorlar.Kızımın kendi okuyup karar vermesini beklemem lazım.Hangisi siz açıklamaları daha anlaşılabilir dilden olsa daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum,Sonsuz teşekkürler.


  Doktor Forumları
Biz Bize Forumları
Candan Cana Forumları
Çok Gizli Forumları
Sohbet Odaları


Sitede ara

 

Bebek Kokusu Web Sitesi MediOzon.com - Medicolozon.com Eser Medikal Sağlık Hiz.Tic.Ltd.Şirketi' nin Aile ve Çocuklarımıza hizmetidir.

Bebek Kokusu Sitesinden Uyarı.
Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.

Site Kullanım Kuralları, Hukuki Şartlar ve Telif Hakları