Bebek Kokusu.Com; Bebek, Çocuk, Anne, Baba, Sağlık, Hamilelik, Psikoloji, Beslenme, Sağlıklı Yaşam, Çocuk Oyunları ve Daha Bir Çok şey
Anasayfam Yap
Çocuk ve Aile Gelişimi - Biz Gelişirken
 

Paylaş Yorumla

Kötü Tesirler Kötü Etkiler…

Kişinin kendini nedensiz yere sıkıntılı hissettiği, düşündüğünde ise bazı nedenlere bağladığı ruhsal sıkıntı hali ya da kendini gergin ve mutsuz hissetmesi...

İnsan etkilere ve tesirlere açık bir varlıktır. Ancak insanın etkilenme ve tesir altında kalma özelliği yalnız kendi başına değil içinde bulunduğu dünya’ya, biyoatmosfer’e de dert açar.

İnsanın her türlü tesire açık olması hali onun doğasının bir gereğidir. Çünkü insan doğumdan başlayarak hatta doğum öncesi henüz ana rahmindeyken bile dışardan gelen etkiler doğrultusunda tepkiler vererek öğrenmeye başlar ve dışarıda öğrendikleriyle kendisini dolayısıyla yaşamını biçimlendirir.

Dışarıda olan bitenler ve özellikle kişinin algı alanına girenler doğrultusunda yaşanan etkilenmenin düzeyi ve niteliğine göre de öğrenmeler gerçekleşir. Diğer yandan dışarıda olanlardan kişinin algı alanına girmeyenler de dolaylı biçimde onun üzerinde etki bırakırlar. Doğrudan etkiler kişi tarafından hemen o sırada ya da daha sonra olsa da mutlaka fark edilebilirken dolaylı olanlar kişi tarafından neredeyse hiç fark edilmezler. Daha doğrusu bu etkiler, diğer etkiler kadar olmasa bile yine de kişi üzerinde tesirli olmalarına rağmen fark edilemezler. Bu durum kişinin etkilendiği şeye ilişkin fikir sahibi olmaması nedeniyledir. Çünkü bizi etkileyenin ne olduğunu bildiğimizde etkilenmenin de daha çok bilincinde oluruz. Diğer yandan etkilendiğimiz halde bizi neyin etkilediğini bilmediğimizden etkinin üzerinde de yeterince düşünmeyebiliriz. Hem düşünsek bile algı alanımıza girmeyen şey’i nerede ve nasıl bulacağız, bulmanın bir yarar olabilir miydi? Pek tabii ki olabilirdi. Çünkü insan etkinin ne olduğunu bildiğinde etkinin yol açtığı sonuçlara göre de kendince bazı stratejiler geliştirmeyi becerebilir.

En basit biçimde sigaranın insan sağlığına olan zararını biliyor olmamıza rağmen bazılarımızın bu kötü alışkanlığı sürdürmeleri bile bile kendilerine zarar vermeleridir. Ancak bu sırada sigaranın yalnızca onu içene değil yakınında bulunanlara da içmedikleri halde zarar verdiği bilgisine sahip olan bir başka insan, bu durumdan dolayı zarar göreceğini bilerek ya ortamda bulunmaktan kaçınır ya da sigara içen kişinin ortamdan uzaklaşmasını ister. Her ikisini de yapmayıp duruma katlandığında ise ya o sırada ya da daha sonra ortaya çıkacak olan bazı rahatsızlıkları bu nedene bağlayabilir. Burada durumun farkında olma hali kişiye önlem alma ve kendini koruma konusunda tedbirli davranmasını sağlayacaktır. Ancak ya bu konuda yeterince bilgi sahibi değilsek… Yani, sigara içenin yanında zarar göreceğimizi düşünmüyorsak ve bu durum karşısında bir önlem almıyorsak ne olacak?

Evet, her zaman yanımızda olmasalar bile yaydıkları zehirli dumanla çevrelerine, dolayısıyla atmosfere zehirli dumanlar yayan insanlar yanında her birimizin kendi dünyasında ve bilinç altında olanlarla zaman zaman açığa çıkan zehir atıklar içinde bulunduğumuz dünyayı zehirliyor. Bu zehirlenme giderek hepimizi çepeçevre kuşattığında boğulacağız.

Kişinin kendini nedensiz yere sıkıntılı hissettiği, düşündüğünde ise bazı nedenlere bağladığı ruhsal sıkıntı hali ya da kendini gergin ve mutsuz hissetmesi durumu her zaman değilse bile kötü tesirlerden, olumsuz etkilenmelerden kaynaklanır.

Kötü tesirler, sigara dumanı örneğinde olduğu gibi yanı başımızda olumsuz düşüncelerini dillendiren ya da olumsuz davranışlar içinde olan kişilerin yaydıkları olumsuz ruhsal havayla bizi etkilerler.

Şöyle bir düşünün; kullanılan bazı yakıtların çevreye zehirli duman yayması ya da hava kirlenmelerinde hepimiz bu olumsuz durumdan etkileniyoruz. Hava kirliliği her birimizin ciğerlerini etkiliyor, özellikle de çocukları, zayıfları, genç ciğerleri daha fazla.

İşte; kötü tesir ya da negatif enerji olarak adlandırılabileceğimiz ve yalnızca ruhlarımıza değil bedenimize de zarar veren bu etkiler bize beş duyu organımızla alabileceğimiz bir duyu vermediğinden yapacak bir şey de bulamıyoruz. Yani insanın ürettiklerinden oluşan ve atmosfere yaydığı bu kötü tesir ne görülebiliyor ne duyulabiliyor ne kokusu ne tadı var, ancak zararlarını nereden ve nasıl fark ediyoruz? Söylenilenler, yaşanılanlar, duyulan ve öğrenilenler sırasında ya da sonrasında oluşan düşünce ve duygularımızın bazen tamamı bazen de bu duygu ve düşüncelerden türeyen diğerleri ile ilgili olarak hissettiklerimiz, bize bu konuda yalnızca ipucu değil, ipin kendisini veriyor.

Bizler öğrenen ve öğrendikleriyle kendini biçimlendiren varlıklarız. Öğrendiklerimiz de bilinçli öğrenmeler ve duyu organlarımızla aldıklarımız yanında hissedişlerimiz ve bizi etkileyenlerden oluşuyor. Öğrendiklerimiz hissedişlerimizi açığa çıkarıyor. Hissettiklerimiz de durum, olay ve olanların doğrudan bizde açığa çıkardıkları ya da olanların içimizde değerlendirilmeleri sonucu açığa çıkanlardan oluşuyor. İçsel değerlendirmelerimiz de çoğu zaman daha önce dışardan bize verilenlerle oluşturduğumuz filtreler aracılığıyla yapılıyor. Aslında içe aldığımız ve algıladıklarımız da öyle. Yani orada da filtreler var. İstediğimizi alıyor, istediğimizi almıyor, kabul etmiyoruz. Ancak kabul etsek de etmesek de onların bize her şekilde etki ettikleri bir gerçek. Bu etkilenme bireysel farklılık gösteriyor. Örneğin, kirli havadan etkilenmemek için maske takarak etkiyi azaltmaya çalışmak mümkündür ancak bu defa çevrenin kişiye bakışı ile başka bir olumsuz etkilenme açığa çıkar. Ayrıca maske ile bu etkiler bir dereceye kadar aza indirilebilir. Soğuktan korunmak için giysilerinizi ayarlayabilirsiniz ancak soğuktan yine de etkilenirsiniz. Hatta üşütmediğiniz halde nasıl olup da gribe yakalandığınıza şaşar kalırsınız.

Peki öyleyse ne yapacağız? Kötü tesirlerden kurtulmak mümkün mü? Sorunun cevabını bir başka soruya vereceğimiz cevapta aramamız bize kolaylık sağlayacaktır. Bilinenden yola çıkarak bilinmeyene ulaşmak her zaman daha kolaydır çünkü. Sokaklardaki kirliği önlemek için her insanın kapısının önünü temizlemesi soruna tek başına çözüm getirebilir mi sizce? Ne diyorsunuz? Bazılarınız “olabilir” derken bazılarınız başka önlemlerin de alınması gerektiğini söylüyor. Bazılarınız ise evin önü dışında kalacak çok yer olduğunu, dolayısıyla sorunun azalsa da devam edeceğini…

Verilen bu cevaplar ve bir bakıma çözümler; her birimizin kötü tesirlerden en az derecede etkilenmesini sağlayıcı önlemlere de örnek olabilir. Neden tamamen değil? Ümitsiz konuşmayalım, ancak insanın etkilere açık olması hali onun ruhsal kalkanı ne kadar güçlü olursa olsun bazı güçlü tesirler karşısında güçsüz kalmasına engel olamaz.

Bazen hastalık nedeniyle bazen duygusal nedenlerle bünyemizin zayıf kalması kötü tesirlere daha açık halde olmamıza neden olur. Örneğin, bağışıklık sistemi zayıflamış bir kişinin her türlü mikrop ve hastalığa daha kolay yakalanması gibi. Bu nedenle kendimizi ruhsal açıdan güçlendirmeli ve bizi çepeçevre kuşatan olumsuz, kötü tesirlerden en az düzeyde etkilenmenin yoluna bakmalıyız. Aksi halde kötü tesirler yalnızca ruhsal açıdan değil fiziksel olarak da hastalanmamıza neden olacaklardır.

İnsan bazen hiç tanımadığı birinin bir sözünden bir bakışından bile olumsuz biçimde etkilenerek kendini kötü hissedebilir. Bu durum daha çok insanın başkalarından beklentileri ile ilgilidir. Bazen beklentiler, herkesin birbirine saygılı davranması gerçeğinden yola çıkarak oluşsalar da beklentinin karşılık bulmaması durumunda yaşanılacak olan duygular kötü tesir olarak ortaya çıkar. Bazen de önemsediklerimizin bize karşı olan tutum ve davranışlarından olumsuz olarak etkileniriz. Bazen de ülkemizde yaşanılan olumsuzluklardan, gazetelerde okuduklarımızdan, televizyondan izlediklerimizden… Yani bazen doğrudan yaşadıklarımızdan bazen de dolaylı biçimde başkalarının yaşadıklarından ya da bize yaşattıklarından, olaylarla ilgili yaptığımız olumsuz değerlendirmelerden, gerçekçi olmayan inanç ve düşüncelerimizden, olumsuza daha fazla ilgi göstermemizden… Özetle pek çok şeyden… Burada önemli olan bizi olumsuz etkileyen durumun farkına varmak ve sonrasında da o durumla ilgili bazı önlemler almaktır. Önlemler ise kişiye ve duruma göre çeşitlilikler göstermekle birlikte ortak olarak hemen hepimizin yapması gereken şey farkına vardığımız durumla duruma ilişkin düşünce biçimimiz üzerinde yeniden düşünerek bazı değişiklikleri gerçekleştirmek olacaktır. Unutmayalım ki olanı değiştirmemiz mümkün değildir ancak olana ilişkin yorum ve değerlendirmelerimizi değiştirmemiz pekâlâ mümkündür, kuşkusuz bu konuda bize engel olacak birileri yanımızda değilse.

 Dr. Yüksel Demirel
Psikolog/İletişimci

Paylaş
Paylaş Yorumla Yazdır
Tüm Yorumlar
Yorumlar : 0 yorum


  Doktor Forumları
Biz Bize Forumları
Candan Cana Forumları
Çok Gizli Forumları
Sohbet Odaları


Sitede ara

 

Bebek Kokusu Web Sitesi MediOzon.com - Medicolozon.com Eser Medikal Sağlık Hiz.Tic.Ltd.Şirketi' nin Aile ve Çocuklarımıza hizmetidir.

Bebek Kokusu Sitesinden Uyarı.
Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Yazılar, sadece yazarların bilgilerini, deneyimlerini ve fikirlerini aktarmaktadır. İçeriği başkaları tarafından doğru ve geçerli bulunmayabilir. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.

Site Kullanım Kuralları, Hukuki Şartlar ve Telif Hakları